Công ty MegaSky chuyên cung cấp các loại mực in cho máy văn phòng và dịch vụ sữa chữa, bảo hành, bảo trì.