Trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin, một trong những chìa khoá dẫn tới thành công trong bối cảnh hội nhập quốc  tế của các cấp, các ngành, các tổ chức và doanh nghiệp là ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp. Nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học là xu thế tất yếu và đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quốc gia nói chung và ngành giáo dục nói riêng.

Đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường: đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý tiến tới chuẩn hóa giáo dục. Với mong muốn được đóng góp một phần vào những thành công trong công tác quản lý của ngành giáo dục. Công ty Megasky đã xây dựng các sản phẩm phần mềm phục vụ cho Giáo dục như: Chứng chỉ, Thi trắc nghiệm và tạo ngân hàng đề thi, . Và các phần mềm thuộc các lĩnh vực khác như: Quản lý bán hàng, Quản lý nhân sự, Tính lươngQuản lý công văn.